Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1574717

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1574717

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1574717
Onderwerp Vaststellen Precarioverordening 2016
Aanspreekpunt M.J. Geerts
Ingekomen/gepubliceerd 27-10-2015 13:33:32
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 10 november 2015 14:00
Besluit:

De raad stemt in met het voorstel.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 27 oktober 2015 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De portefeuillehouder geeft kort weer welke wijziging in het erratum is opgenomen.


De commissie besluit dit voorstel te betrekken bij de behandeling van de begroting en hetĀ na de begrotingsbehandelingĀ als hamerstuk te agenderen.