Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1574318

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1574318

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1574318
Onderwerp Veiligheidsregio ZHZ: Voorgenomen besluit Meerjarenperspectief 2016-2020
Aanspreekpunt M.J. Geerts
Ingekomen/gepubliceerd 27-10-2015 13:33:32
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 15 december 2015 14:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 27 oktober 2015 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit dit stuk samen met de stukken van agendapunt 9 inzake de regionalisering brandweerkazernes (ris 1554945) en het nieuwe behandelvoorstel onder 6g (ris 1574836) inzake het meerjarenperspectief van de veiligheidsregio te bespreken in november in de commissie bestuur en middelen. Hierbij wordt toegevoegd dat de commissie graag kennis wil nemen van de midden en hoge scenario's die het algemeen bestuur heeft afgewezen.