Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1574318

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1574318

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1574318
Onderwerp Veiligheidsregio ZHZ: Voorgenomen besluit Meerjarenperspectief 2016-2020
Aanspreekpunt M.J. Geerts
Ingekomen/gepubliceerd 27-10-2015 13:33:32
Onderwerp Veiligheidsregio ZHZ: Voorgenomen besluit Meerjarenperspectief 2016-2020
Programma Veiligheid
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 119 - Integrale Veiligheid
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Aanspreekpunt M.J. Geerts
Aanspreekpunt telefoon 0787704862
Aanspreekpunt e-mail MJ.Geerts@dordrecht.nl
Agendacommissie 27-10-2015
Gepubliceerd 27-10-2015