Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1572063

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1572063

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1572063
Onderwerp Uitkomsten motie Houdbare Dordtse Gemeentefinanciƫn (Motie 35, KN 2016)
Aanspreekpunt M.J. Geerts
Ingekomen/gepubliceerd 12-10-2015 19:21:12
   
Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 24 november 2015 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit de werkgroep verbetering P&C producten te vragen met een concreet voorstel voor de verbeteringen te komen. Dit voorstel zal dan wederom geagendeerd worden in de commissie.

Vergadering - Auditcommissie - woensdag 14 oktober 2015 20:00
Besluit:

De commissie geeft aan dat de ambitie van de commissie verder strekt dan hetgeen in de memo over de uitkomsten is verwoord. De auditcommissie verzoekt de werkgroep verbetering P&C-documenten zich over het vraagstuk te ontfermen en met concrete verbetervoorstellen te komen. Dit voorstel van de werkgroep kan dan in de commissie bestuur & middelen met de overige partijen en de wethouder besproken worden. De griffier zal de werkgroep bijeenroepen om hier mee aan de slag te gaan.