Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1572062

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1572062

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1572062
Onderwerp Verdieping thema verbonden partijen (probleemdefinitie)
Ingekomen/gepubliceerd 27-10-2015 13:33:32
   
Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 27 oktober 2015 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

Namens de GR Drechtsteden houdt burgemeester Brok een presentatie over de stand van zaken van de Drechtsteden. VervolgensĀ bespreekt de commissie in beslotenheid het onderwerp verbonden partijen.