Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1572035

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1572035

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1572035
Onderwerp Agenda's 17, 24 november en 8 december 2015
Ingekomen/gepubliceerd 27-10-2015 13:33:33
   
Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 27 oktober 2015 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De agenda's worden gewijzigd vastgesteld:


17 november:
- Burgerparticipatieproject Hart voor Zuid-Holland Zuid inclusief de toegezegde wethoudersbrief;
- De twee raadsinformatiebrieven over de transities Drechtwerk.


24 november:
- presentatie decentralisatie onderwijshuisvesting (19.00 - 20.00 uur);
- verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Dordrecht;
- Energiehuis (stukken worden nagezonden).


8 december:
- Avond over transities. Stukken volgen nog.