Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1571624

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1571624

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1571624
Onderwerp Themabijeenkomst Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt voor kwetsbare jongeren
Aanspreekpunt D. Coenen
Ingekomen/gepubliceerd 27-10-2015 13:33:33
   
Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 13 december 2016 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

Naar aanleiding van de presentatie stellen fracties verhelderende vragen, bijvoorbeeld over de lokale dilemma's en mogelijke oplossingen hiervoor.
Wethouder Heijkoop geeft naar aanleiding van vragen van de PvdA aan dat hij momenteel werkt aan aanvullend (regionaal) beleid voor tienermoeders. Hij zegt toe begin 2017 de commissie hiervan op de hoogte te stellen.

Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 17 mei 2016 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit deze brief te betrekken bij een ander te bepalen themabijeenkomst inzake de verbinding onderwijs en participatiewet. Mevrouw Nijhof komt nog terug met een politieke vraag.

Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 27 oktober 2015 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

Er wordt een aantal presentaties verzorgd over de Participatiewet en de Wet Passend Onderwijs. Deze presentaties worden toegevoegd aan het raadsinformatiesysteem. De vragen van de commissieleden worden geïnventariseerd. Beantwoording ervan zal plaatsvinden op een nader te plannen verdiepingsavond over dit onderwerp.