Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1571012

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1571012

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1571012
Onderwerp Instemmen met ontwerp-plan-milieueffectrapportage Windpark in Dordrecht en ontwerp-structuurvisie Windenergie in Dordrecht
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 09-12-2015 10:51:10
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Instemmen met ontwerp-plan-milieueffectrapportage Windpark in Dordrecht en ontwerp-structuurvisie Windenergie in Dordrecht Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Instemmen met ontwerp-plan-milieueffectrapportage Windpark in Dordrecht en ontwerp-structuurvisie Windenergie in Dordrecht Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Instemmen met ontwerp-plan-milieueffectrapportage Windpark in Dordrecht en ontwerp-structuurvisie Windenergie in Dordrecht Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Ontwerp-structuurvisie Windenergie in Dordrecht 7 september 2015 Bijlage
Icoon voor documenttype Plan-MER Structuurvisie Wind Dordrecht Bijlage
Icoon voor documenttype Bijlage van plan-MER Structuurvisie Wind Dordrecht Bijlage
Icoon voor documenttype Bijlagenboek ontwerp Structuurvisie Windenergie in Dordrecht 7 september 2015 Bijlage
Icoon voor documenttype Onderzoek geluid en slagschaduw t.b.v. Plan-MER Windenergie Dordrecht Bijlage
Icoon voor documenttype Verslag inloopbijeenkomsten november 2014 Verslag
Icoon voor documenttype Rapportage vooroverleg instanties Bijlage
Icoon voor documenttype B&W besluit 1450199 B&W besluit
Icoon voor documenttype Inspraakbijdrage van de heer Buck Algemeen
Icoon voor documenttype Inspreekbijdrag C. Sas windenergie 27102015 Algemeen
Icoon voor documenttype Geen windmolens op Kil 3 inspreekbijdrage de heer Wiekart Algemeen
Icoon voor documenttype Inbreng Milieu Defensie Drechtsteden 27 oktober 2015 structuurvisie windenergie Bijlage
Icoon voor documenttype Inspreekreactie Drechtse Wind 27 oktober Algemeen
Icoon voor documenttype Presentatie technische toelichting windenergie 17 november Algemeen
Icoon voor documenttype M07 Motie Laat de Wind maar waaien.pdf Motie
Icoon voor documenttype M06 Motie Twee vliegen in een klap.pdf Motie
Icoon voor documenttype M05 Motie Groene Leges.pdf Motie
Icoon voor documenttype A1a Amendemnet Nieuwe Initiatieven.pdf Amendement
Icoon voor documenttype M04 Motie Megawatt.pdf Motie
Icoon voor documenttype M05a Motie Groene Leges.pdf Motie
Icoon voor documenttype A1 Amendement Nieuwe Initiatieven.pdf Amendement
Icoon voor documenttype M03 Motie Van Politiek Akkoord naar Tussenbalans.pdf Motie
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 1498937 Raadsbesluit
Icoon voor documenttype Wethoudersbrief Windenergie Mogelijkheden per zoekgebied Algemeen
Icoon voor documenttype A2 Amendement Windpark Windenergie.pdf Amendement