Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1571010

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1571010

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1571010
Onderwerp Raadsinformatiebrief over de transitie van Drechtwerk en de social joint ventures
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 27-10-2015 13:33:33
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 15 december 2015 14:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 17 november 2015 20:15 - Adviescommissie
Besluit:

Directeur Drechtwerk Walter Bak neemt plaats naast wethouder. Politieke vragen worden besproken, en de wethouder geeft aan de raad in het vervolg sterker te betrekken. De RIB kan VKA naar de raad, en de brief is voldoende besproken.

Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 27 oktober 2015 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit de raadsinformatiebrief samen met raadsinformatiebrief over de voortgang van het proces inzake de transitie van Drechtwerk te agenderen voor de commissievergadering van 17 november 2015. De politieke vragen luiden: In hoeverre willen wij als raad betrokken zijn bij de opzet van social joint ventures en in hoeverre vinden wij het van belang dat lokale/regionale partijen daar een aandeel in hebben? Is het wenselijk om dit soort social joint ventures aan te gaan of is het een taak voor ons als gemeenten gezamenlijk hier in de Drechtsteden?