Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 156905

Gemeente Dordrecht

Dossier - 156905

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 156905
Onderwerp Opening, mededelingen en vaststellen agenda
Ingekomen/gepubliceerd 25-03-2009 13:04:45
   
Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 21 april 2009 20:15
Besluit:
Aanwezig zijn de dames Wemmers, Lambrechts, Ruisch, Van Wenum, Arlman (wnd. griffier) en de heren Van Zanten, Schalken, Staat, Tiebosch, Bandell (voorzitter) en Saes (wnd. adj. griffier).
Voorgelegd wordt de Regiokamer van 19 mei te verplaatsen naar 26 mei 2009. De vergadering stemt daarmee in.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.