Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1568959

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1568959

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1568959
Onderwerp Crisisopvang asielzoekers Dordrecht
Aanspreekpunt M.J. Geerts
Ingekomen/gepubliceerd 25-09-2015 15:55:28
Onderwerp Crisisopvang asielzoekers Dordrecht
Programma Zorg en Ondersteuning
Pijler Sociale Leefomgeving
Onderwerplijstnr 55 - Bestuur
Vergadersectie Stukken ter bespreking
Portefeuille houder Lambrechts, Karin (C.M.L.)
Aanspreekpunt M.J. Geerts
Aanspreekpunt telefoon 0787704862
Aanspreekpunt e-mail MJ.Geerts@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar W van den Engel, 770 4855, RM Spek, 770 4502
Datum B&W Besluit 23-09-2015
Gerelateerde zaak 1496845
Raad 29-09-2015
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Op verzoek van de minister van Veiligheid & Justitie zijn de 17 gemeenten in Zuid Holland Zuid op zoek naar plaatsen waar crisisnoodopvang kan worden georganiseerd. Het is de bedoeling dat de crisisnoodopvang voor maximaal 72 uur plaats biedt aan asielzoekers die in Nederland worden opgevangen. De gemeente Dordrecht wil aan de oproep meewerken en crisisnoodopvang bieden indien het Centraal orgaan opvang asielzoekers (COA) daarom vraagt. De organisatie en voorbereiding is in handen van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ). De toestemming nu en in de toekomst bij het daadwerkelijk in gebruik nemen van crisisnoodopvang, ligt bij de individuele gemeenten. Bij het eventueel operationeel worden van een locatie heeft de gemeente de leiding, in nauwe samenwerking met het COA. De VRZHZ kan hierbij faciliteren. Er ligt op dit moment geen verzoek van het COA bij Dordrecht om crisisnoodopvang te organiseren.

Gepubliceerd 25-09-2015