Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1568959

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1568959

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1568959
Onderwerp Crisisopvang asielzoekers Dordrecht
Aanspreekpunt M.J. Geerts
Ingekomen/gepubliceerd 25-09-2015 15:55:28
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Crisisopvang asielzoekers Dordrecht Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Crisisnoodopvang asielzoekers Dordrecht Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Ontwerpbesluit RAAD.doc Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype BWbesluit gescand B&W besluit
Icoon voor documenttype A 02 Amendement Opvang vraagt draagvlak.pdf Amendement
Icoon voor documenttype M 03 Motie Huisvesten van statushouders.pdf Motie
Icoon voor documenttype M 02 Motie Opvang Asielzoekers.pdf Motie
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 1496949 Raadsbesluit