Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1568959

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1568959

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1568959
Onderwerp Crisisopvang asielzoekers Dordrecht
Aanspreekpunt M.J. Geerts
Ingekomen/gepubliceerd 25-09-2015 15:55:28
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 29 september 2015 14:00
Motie titel M 02 Motie Opvang Asielzoekers
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
Status Verworpen, 29-09-2015
Motietekst:
Draagt het college op: - Te onderzoeken of er binnen de gemeente vastgoed beschikbaar is dat, in samenwerking met het COA, geschikt gemaakt kan worden voor de opvang van asielzoekers - In contact te treden met de andere Colleges in de Drechtsteden teneinde de mogelijkheden in dit gebied te vergroten.
M 02 Motie Opvang Asielzoekers.pdf
Stand van zaken:
Motie titel M 03 Motie huisvesten van statushouders
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
Status Ingetrokken, 29-09-2015
Aangehouden, 29-09-2015
Motietekst:
Draagt het college op om: - Per direct de achterstand in te huisvesten statushouders in te lopen. - Hiervoor in contact te treden met de woningcorporaties ten aanzien van de mogelijkheden voor huisvesting en aan de raad terug te koppelen wat de stand van zaken is. - In contact te treden met de andere Colleges in de Drechtsteden teneinde de mogelijkheden in dit gebied te vergroten. - Te bezien of er de mogelijkheid is om meer statushouders op te nemen dan de afgesproken quota in tijdelijke huisvesting.
M 03 Motie Huisvesten van statushouders.pdf
Stand van zaken: