Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1564235

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1564235

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1564235
Onderwerp Open Voorraad
Ingekomen/gepubliceerd 17-09-2015 13:45:47
   
Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 22 september 2015 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

Open voorraad wordt doorgenomen.


1503687  Beantwoording door het college van de vragen ex art. 40 RvO van de fractie CDA over opruimen zwerfafval Stichting Wijk voor Wijk  - BVD heeft aangegeven dit stuk te willen bespreken bij het verwachtte voorstel over mantelzorg beloning. Deze wens blijft staan.


1480821  Raadsinformatiebrief over harmonisering peuteropvang-kinderopvang – Brief kan VKA naar de hamerraad van 13 oktober 2015.


1475442  Raadsinformatiebrief over tussenevaluatie leerlingenvervoer  - Brief kan VKA naar de hamerraad van 13 oktober 2015.


1445732  Nagekomen stukken inzake OMC en 1440870  OMC: Voorstel voor een oplossing  kunnen als voldoende besproken worden afgehandeld.


1440607  Raadsinformatiebrief over factsheet omnibusonderzoek RTV Dordrecht  - Brief kan VKA naar de hamerraad van 13 oktober 2015.


1385088  Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 vragen RvO over Wijkwensen  - Brief kan van de lijst. De wens een themaavond te organiseren blijft bestaan. Mevrouw Mous is daarbij een van de trekkers.


1285480  Aanpassen APV op basis van Initiatiefvoorstel van de fractie Beter voor Dordt 'Dordrecht een stad zonder circussen met wilde dieren' – Gezien het feit dat dit landelijk al is geregeld, neemt BVD dit voorstel terug.


1213273  Instemmen met VO openbare ruimte Programma Hofkwartier en de begroting overeenkomstig te wijzigen  - Hiervoor is een nieuw stuk in de plaats gekomen, dit stuk mag als afgehandeld worden beschouwd


1066164  Instemmen met het voorkeursscenario (De gemeente als "mede mogelijk maker") van de ontwikkeling van Sportpark Krommedijk  - Raad wou een notitie over staatsteun, college heeft aangegeven die notitie niet op te (kunnen) stellen. Het stuk blijft op de lijst en de wethouder wordt nogmaals gevraagd waarom deze notitie niet geleverd kan worden.


949200  Raadsinformatiebrief over motie Stapeling bezuinigingen - Brief kan VKA naar de hamerraad van 13 oktober 2015.


718103  Raadsinformatiebrief over Regiobinding Maatschappelijke Opvang - Brief kan VKA naar de hamerraad van 13 oktober 2015. De wethouder wordt gevraagd via een RIB een update te geven van de huidige situatie en daarbij de brief van Schippers mee te nemen in de beschouwing.


Verdere vragen op basis van de open voorraad:
- In de raad van HIA is een rapportage over de maatwerkvoorzieningen vanuit het SDD (van begin juli) besproken, wanneer wordt die rapportage naar de raad gestuurd?
- Wanneer krijgen we meer informatie over de ontwikkeling van het plan Veilig Thuis? 


Ook was er een vraag over het onderdeel Evaluatie Cliëntondersteuning MEE (wethoudersbrief 1441664). Dit stuk is 16 juni in de gemeenteraad besproken en voor kennisgeving aangenomen.