Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1563997

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1563997

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1563997
Onderwerp Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van bijlagen behorend bij Raadsinformatiebrief over de voortgang van projecten (1563754)
Ingekomen/gepubliceerd 17-09-2015 13:59:49
Onderwerp Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van bijlagen behorend bij Raadsinformatiebrief over de voortgang van projecten (1563754)
Programma Ruimtelijke Ordening en Wonen
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Hamerstukken
Gepubliceerd 17-09-2015