Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1563997

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1563997

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1563997
Onderwerp Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van bijlagen behorend bij Raadsinformatiebrief over de voortgang van projecten (1563754)
Ingekomen/gepubliceerd 17-09-2015 13:59:49
Document Document type
Icoon voor documenttype Ontwerpbesluit geheimhouding bijlagen Rib projecten Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Voorblad Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van bijlagen behorend bij Raadsinformatiebrief over de voortgang van projecten (1563754) Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Bekrachtigen geheimhouding bijlage Voortgang Projecten Raadsbesluit