Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1563935

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1563935

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1563935
Onderwerp Raadsinformatiebrief over de voorgenomen vierde wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid
Aanspreekpunt M.J. Geerts
Ingekomen/gepubliceerd 27-10-2015 13:33:32
Onderwerp Raadsinformatiebrief over de voorgenomen vierde wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid
Programma Bestuur en samenwerking
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 11 - Jeugd en jongeren
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Lambrechts, Karin (C.M.L.)
Aanspreekpunt M.J. Geerts
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4862
Aanspreekpunt e-mail MJ.Geerts@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar S Aleksic, 078 770 4800
Datum B&W Besluit 15-09-2015
Gerelateerde zaak 1486712
Agendacommissie 27-10-2015
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Via deze raadsinformatiebrief wordt u geïnformeerd over het proces rond de vierde wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid (GR DG&J ZHZ). Het college is gevraagd een zienswijze uit te brengen op de voorgenomen wijziging van de GR. In de volgende fase van het besluitvormingsproces wordt de vierde wijziging van de GR DG&J ZHZ opnieuw aan de colleges ter zienswijze voorgelegd. Het college zal dan aan de raad vragen toestemming te verlenen voor het uitbrengen van een zienswijze. Dit zal snel na de vergadering van het Algemeen Bestuur van de GR DG&J ZHZ van 8 oktober 2015 plaatshebben. De voorgenomen wijzigingen zijn vooral van technische aard en hebben derhalve geen gevolgen voor de regeling of de deelnemende gemeenten. Daarom is er geen aanleiding voor het college om een zienswijze uit te brengen.

Gepubliceerd 27-10-2015