Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1563878

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1563878

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1563878
Onderwerp Vaststellen Parkeerverordening Dordrecht, Verordening Parkeerbelastingen Dordrecht en parkeertarieven 2016
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 27-10-2015 13:33:33
Onderwerp Vaststellen Parkeerverordening Dordrecht, Verordening Parkeerbelastingen Dordrecht en parkeertarieven 2016
Programma Verkeer en vervoer
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 17 - Parkeren en parkeergarages
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Linden, Rik van der (H.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar E Stehouwer, 770 4912
Datum B&W Besluit 15-09-2015
Gerelateerde zaak 1484468
Agendacommissie 27-10-2015
Raad 10-11-2015
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Hierbij bieden wij uw raad de Verordening Parkeerbelastingen Dordrecht aan, inclusief publiekrechtelijke parkeertarieven 2016 en de gewijzigde gebiedsindeling van de tariefzones. Ook bieden wij uw raad de privaatrechtelijke parkeertarieven 2016 ter kennisgeving aan. De vaststelling van de verordening en de publiekrechtelijke parkeertarieven betreft een raadsbevoegdheid. Het vaststellen van de privaatrechtelijke parkeertarieven is een collegebevoegdheid. Op 15 september 2015 hebben wij de privaatrechtelijke parkeertarieven 2016 vastgesteld.

Gepubliceerd 27-10-2015