Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1563737

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1563737

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1563737
Onderwerp Vaststellen Bestuursrapportage 2015
Aanspreekpunt M.J. Geerts
Ingekomen/gepubliceerd 17-09-2015 11:25:40
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen Bestuursrapportage 2015 Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Raadsvoorstel Bestuursrapportage 2015 Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Ontwerpbesluit RAAD.doc Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Bestuursrapportage 2015.pdf Beleidsnota
Icoon voor documenttype 215400 Voorblad Bestuursrapportage 2015.xlsx Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype Begrotingswijziging rubriek 6.pdf Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype Begrotingswijziging rubriek 7.pdf Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype BWbesluit 1482431 dd 15-09-2015 B&W besluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 1491955 Raadsbesluit