Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1563737

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1563737

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1563737
Onderwerp Vaststellen Bestuursrapportage 2015
Aanspreekpunt M.J. Geerts
Ingekomen/gepubliceerd 17-09-2015 11:25:40
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 29 september 2015 14:00
Besluit:

De raad stemt in met het voorstel.

Vergadering - Auditcommissie - woensdag 23 september 2015 20:00
Besluit:

De commissie plaatst enkele opmerkingen bij de Bestuursrapportage. Mede gelet op de korte doorlooptijd formuleert de commissie niet een advies voor de gemeenteraad. Een werkgroep uit de auditcommissie gaat in het najaar nog aan de slag met de doorontwikkeling van het product bestuursrapportage.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 22 september 2015 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De fracties geven aan welke onderwerpen zij willen bespreken in de raad van 29 september.


Genoemd worden: de eenmalige lasten als gevolg van de CAO stijging van de gemeenteambtenaren, het energiehuis, onderwijshuisvesting, energieneutraal Dordrecht in 2050, werk en inkomen, maatschappelijke voorzieningen, WMO en RO en wonen. Daarnaast zijn al technische vragen ingediend.