Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1563666

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1563666

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1563666
Onderwerp Toetreden van de gemeente Hardinxveld-Giessendam tot de GRD
Aanspreekpunt M.J. Geerts
Ingekomen/gepubliceerd 17-09-2015 13:45:46
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 29 september 2015 14:00
Besluit:

De raad stemt in met het voorstel.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 22 september 2015 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De voorgestelde brief is een goede weergave van de behandeling in de commissie van het verzoek van de gemeente Hardinxveld-Giessendam. Vraag blijft bestaan of er voldoende zicht is op alle potentiele risico's en de wethouder wordt gevraagd hier vinger aan de pols te houden. Ook de toetreding tot de gemeentelijke belastingdienst wordt kort besproken. De toezegging van de portefeuillehouder om de directeur van de belastingdienst uit te nodigen staat nog steeds. Dan zal de kwaliteit van de belastingdienst alsmede de kosten worden besproken.


De commissie besluit de brief met bijbehorend besluit met één tekstuele wijziging te agenderen als hamerstuk in de gemeenteraad van 29 september 2015.