Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1563156

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1563156

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1563156
Onderwerp Vragen ex art. 41 Reglement van Orde van de fractie D66 over vluchtelingen
Aanspreekpunt M.J. Geerts
Ingekomen/gepubliceerd 17-09-2015 13:45:46
Document Document type
Icoon voor documenttype Vragen art. 41 D66 Vluchtelingen Ingekomen brief
Icoon voor documenttype Beantwoording Art. 41 D66 Vluchtelingen Algemeen
Icoon voor documenttype Voorblad Vragen ex art. 41 Reglement van Orde van de fractie D66 over vluchtelingen Voorblad stukken