Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1561787

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1561787

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1561787
Onderwerp Vragen ex art. 40 Reglement van Orde van de fractie D66 over Verlevendigen binnenstad vanaf het water
Aanspreekpunt M.J. Geerts
Ingekomen/gepubliceerd 14-09-2015 12:38:38
Vergadering Soort vergadering
Bestuur en Middelen - dinsdag 22 september 2015 20:00 Adviescommissie - Bestuur en Middelen