Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1560119

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1560119

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1560119
Onderwerp Raadsinformatiebrief over IC kwaliteit Dordrecht CS
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 22-09-2015 13:21:52
Onderwerp Raadsinformatiebrief over IC kwaliteit Dordrecht CS
Programma Verkeer en vervoer
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 82 - Vervoer (fiets, auto, bus, trein en veerdiensten)
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Linden, Rik van der (H.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 0787704976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar J.K. Buitink, tel.no. 770 4834
Datum B&W Besluit 08-09-2015
Gerelateerde zaak 1482606
Agendacommissie 22-09-2015
Termijn agenda in afwachting lobbybrief
Raad 15-12-2015
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Het college van B&W en het Drechtsteden bestuur kiezen voor een economische krachtige regio. In samenwerking met het Rijk, Zuidvleugelpartners, bedrijfsleven en onderwijs wordt de topsector Water bijvoorbeeld in de Maritieme Topregio Drechtsteden gerealiseerd. Een belangrijke voorwaarde voor een economische krachtige en innovatie regio is bereikbaarheid. De bereikbaarheid via het spoor is hierbij een belangrijk onderdeel. In de voorliggende concept dienstregeling voor 2017 (en verder), gaat deze Intercity kwaliteit tussen Drechtsteden en BrabantStad fors onderuit. Vorig jaar heeft de Staatssecretaris dit onderkend en heeft de Tweede Kamer toegezegd dat NS streeft naar IC kwaliteit.

Gepubliceerd 22-09-2015