Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1560119

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1560119

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1560119
Onderwerp Raadsinformatiebrief over IC kwaliteit Dordrecht CS
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 22-09-2015 13:21:52
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 15 december 2015 14:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan. De fractie ChristenUnie/SGP legt een stemverklaring af.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 22 september 2015 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit op verzoek van de fractie D66 deze raadsinformatiebrief (op korte termijn) te agenderen voor een bespreking in de commissie fysieke leefomgeving. De fractie heeft de wethouder opgeroepen een lobbybrief op te stellen, de wethouder heeft aangegeven daar spoedig op terug te komen, maar heeft sindsdien niet meer gereageerd. Gelet op de urgentie wil de fractie D66 daar de wethouder op aanspreken. De fractie deelt tevens mee dat ze een WOB-verzoek hebben ingediend bij staatssecretaris om inzicht te krijgen in de gegevens die aan de huidige voorstellen van de NS ten grondslag hebben gelegen.