Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1560054

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1560054

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1560054
Onderwerp Raadsinformatiebrief over crisisplaatsen
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 16-09-2015 10:52:36
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 13 oktober 2015 20:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 22 september 2015 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De adviescommissie adviseert het stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 13 oktober 2015.