Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1559953

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1559953

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1559953
Onderwerp Vaststellen Tweede Verzamelwijziging 2015 en wijzigen van de begroting
Aanspreekpunt M.J. Geerts
Ingekomen/gepubliceerd 17-09-2015 13:45:46
Onderwerp Vaststellen Tweede Verzamelwijziging 2015 en wijzigen van de begroting
Programma Algemene Dekkingsmiddelen
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 173 - Planning en control cyclus 2015
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Mos, Jasper (J.)
Aanspreekpunt M.J. Geerts
Aanspreekpunt telefoon 0787704862
Aanspreekpunt e-mail MJ.Geerts@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar S.A. Pons, tel.no. 770 4203
Datum B&W Besluit 08-09-2015
Gerelateerde zaak 1481869
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Gedurende het jaar neemt het College diverse besluiten, worden (aanvullende) middelen ontvangen van het Rijk of van derden, en worden budgetten intern tussen programma's verschoven. Deze aanpassingen leiden tot een budgettair neutrale aanpassing van de begroting, zonder verdere beleidsinhoudelijke gevolgen. Het formeel wijzigen van de begroting is echter een bevoegdheid van de gemeenteraad. Via een raadsvoorstel worden deze wijzigingen drie keer per jaar gebundeld en met een verzamelwijziging aan de Gemeenteraad voorgelegd.

Gepubliceerd 17-09-2015