Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1556995

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1556995

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1556995
Onderwerp Opdracht geven tot inrichting buitenruimte Schouwburg Kunstmin
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 10-09-2015 11:10:27
Onderwerp Opdracht geven tot inrichting buitenruimte Schouwburg Kunstmin
Programma Algemene Dekkingsmiddelen
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 71 - Energiehuis en Kunstmin, Popcentrale
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4983
Aanspreekpunt e-mail S.Vooren@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar M. Kiewiet, tel.nr. 078 770 4290
Datum B&W Besluit 25-08-2015
Gerelateerde zaak 1478207
Agendacommissie 22-09-2015
Adviescommissie 13-10-2015
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Als gevolg van uw besluit van 2008 (CULT/CB/2008/532) om Schouwburg Kunstmin te restaureren is een krediet beschikbaar gesteld. De afgelopen jaren is de restauratie van het gebouw en de inrichting uitgevoerd. In dit krediet was een klein bedrag opgenomen voor de meest noodzakelijke aanpassingen aan de buitenruimte (circa € 110.000,--). Het noodzakelijk deel van de aanpassingen is uitgevoerd. Nu Schouwburg Kunstmin is gerestaureerd valt steeds meer op dat de buitenruimte versnipperd is qua materialisering en kwalitatief sterk afsteekt bij het gebouw. Als gevolg van de sloop van Cinode in 2012 is een extra open vlakte ontstaan die (tijdelijk) is bestraat.

Gepubliceerd 10-09-2015