Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1556972

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1556972

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1556972
Onderwerp Instemmen met Regionale nota gezondheidsbeleid 2016-2019 (VOOR BESLUITVORMING ZIE RISNR. 1646297
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 04-09-2015 12:04:07
Onderwerp Instemmen met Regionale nota gezondheidsbeleid 2016-2019 (VOOR BESLUITVORMING ZIE RISNR. 1646297
Programma Zorg en Ondersteuning
Pijler Sociale Leefomgeving
Onderwerplijstnr 124 - Gezondheid en gezondheidszorg
Portefeuille houder Lambrechts, Karin (C.M.L.)
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4983
Aanspreekpunt e-mail S.Vooren@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar S. Aleksic, tel. 078 770 4800
Datum B&W Besluit 25-08-2015
Gerelateerde zaak 1475626
Agendacommissie 22-09-2015
Termijn agenda Icm dossier 1551067/ wacht op lokale paragraaf
Adviescommissie 13-10-2015
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Volgens de Wet publieke gezondheid (Wpg) zijn gemeenten verantwoordelijk voor het beschermen en bevorderen van de publieke gezondheid van hun inwoners. Zij stellen hiervoor iedere vier jaar een nota gezondheidsbeleid op, die wordt vastgesteld door de raad. De Regionale nota gezondheidsbeleid 2016-2019 beschrijft uitgangspunten, doelstellingen en de wijze van evalueren van het gezondheidsbeleid in de regio Zuid-Holland Zuid voor de periode 2016-2019. De uitvoering van de taken uit de Wpg is per thema beschreven. De thema's zijn: gezondheidsbescherming, ziektepreventie en gezondheidsbevordering. De Regionale nota gezondheidsbeleid 2016-2019 is in opdracht van de 17 gemeenten uit de regio Zuid-Holland Zuid opgesteld en vormt daarmee de basis voor de gemeentelijke nota's gezondheidsbeleid. Gemeenten kunnen de hoofdlijnen uit de regionale nota gebruiken om invulling te geven aan hun verantwoordelijkheden uit de Wpg en indien gewenst zelf een lokale paragraaf toe te voegen.

Gepubliceerd 04-09-2015