Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1556972

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1556972

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1556972
Onderwerp Instemmen met Regionale nota gezondheidsbeleid 2016-2019 (VOOR BESLUITVORMING ZIE RISNR. 1646297
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 04-09-2015 12:04:07
   
Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 13 oktober 2015 20:15 - Adviescommissie
Besluit:

Het stuk wordt aangehouden in afwachting van een lokale paragraaf.

Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 22 september 2015 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit dit stuk samen met het raadsvoorstel Deelnemen aan het burgerparticipatieproject Hart voor Zuid-Holland Zuid (1551067) te agenderen voor de commissie van 13 oktober 2015.


Voor deze bespreking verwacht de commissie wel een addendum op het voorstel waarin wordt ingegaan op de vraag of dit nieuwe beleid nu een versobering of uitbreiding van de zorg is. Wat gaan we nu niet meer doen? Wat is er nu precies veranderd? Ook willen we weten waarom we weer de inwonersbijdrage moeten verhogen. Deze extra informatie dient vrijdag 9 oktober 2015 binnen te zijn, anders worden de beiden stukken van de agenda gehaald.


De politieke vragen zullen zijn: Hoe staan wij tegenover de gedachte dat nieuw beleid voor oud beleid wordt gehanteerd en ten koste van wat dat dan mag gaan? En hoe staan wij tegenover het feit dat er een aantal open eind regelingen in lijken te zitten?