Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1555775

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1555775

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1555775
Onderwerp Brainstormsessie Jeugdraad
Aanspreekpunt M.J. Geerts
Ingekomen/gepubliceerd 03-09-2015 14:20:46
   
Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 22 september 2015 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De initiatiefnemers van de jeugdraad presenteren hun idee van een jeugdraad. De commissie gaat vervolgens in gesprek met de aanwezige jongeren. De discussie gaat in op de vorm die de jeugdraad moet hebben, maar ook over onder andere representativiteit en inhoud. Het gepresenteerde idee moet nog verder uitgewerkt worden, maar ontvangt veel complimenten van de commissieleden. Vrees bestaat dat door te veel focus te hebben op de vorm van de jeugdraad de energie verloren gaat voordat er met de inhoud aan de slag gegaan kan worden.


Om het initiatief een stap verder te brengen besluit de commissie dat de jongeren samen met ambtelijke ondersteuning het voorstel verder uitwerken. De commissie geeft ook aan dat ze graag willen dat de jongeren een thema-avond (of avonden) gaan beleggen om op inhoud verder te praten. De uitwerking van de vorm en het behandelen van inhoudelijke onderwerpen worden beide komende tijd opgepakt. De jongeren geven aan al een eerste debatavond georganiseerd te hebben over duurzame energie in oktober. De commissie besluit het onderwerp jongerenraad terug te laten komen in het agendadeel van de commissievergadering van 27 oktober. Dan zal verder agendering van het uitgewerkte idee volgen.