Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1554945

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1554945

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1554945
Onderwerp Kennisnemen van contrabesluitvorming regionalisering brandweerkazernes en kenbaar maken van de zienswijze
Aanspreekpunt M.J. Geerts
Ingekomen/gepubliceerd 04-09-2015 12:22:41
Onderwerp Kennisnemen van contrabesluitvorming regionalisering brandweerkazernes en kenbaar maken van de zienswijze
Programma Veiligheid
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 34 - Brandweer
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Brok, Arno (A.A.M.)
Aanspreekpunt M.J. Geerts
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4862
Aanspreekpunt e-mail MJ.Geerts@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar J. Reedijk, tel.no. 078 770 4163
Datum B&W Besluit 01-09-2015
Gerelateerde zaak 1477722
Agendacommissie 22-09-2015
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

In het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio is het principebesluit genomen om per 1 januari 2016 te komen tot de regionalisering van de brandweerkazernes. De Veiligheidsregio heeft ons het principebesluit doen toekomen. De 17 gemeenteraden in onze regio worden middels de ontvangen brief verzocht om hun zienswijze op het principebesluit schriftelijk kenbaar te maken.

Gepubliceerd 04-09-2015