Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1554945

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1554945

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1554945
Onderwerp Kennisnemen van contrabesluitvorming regionalisering brandweerkazernes en kenbaar maken van de zienswijze
Aanspreekpunt M.J. Geerts
Ingekomen/gepubliceerd 04-09-2015 12:22:41
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Kennisnemen van contrabesluitvorming regionalisering brandweerkazernes en kenbaar maken van de zienswijze Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Kennisnemen van contrabesluitvorming regionalisering brandweerkazernes en kenbaar maken van de zienswijze Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Raadsbesluit contrabesluitvorming Regionalisering brandweerkazernes.doc Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Zienswijze raad ingekomen brief (2015) VR.doc Algemeen
Icoon voor documenttype Contrabesluitvormng regionalisering 2 brandweerkazernes.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype Normen bij de Brandweer Bijlage
Icoon voor documenttype Notitie Verwerking taakstelling Veiligheidsregio Bijlage
Icoon voor documenttype B&W besluit 1477722 B&W besluit
Icoon voor documenttype Zienswijze Algemeen
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 1483532 Raadsbesluit