Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1554945

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1554945

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1554945
Onderwerp Kennisnemen van contrabesluitvorming regionalisering brandweerkazernes en kenbaar maken van de zienswijze
Aanspreekpunt M.J. Geerts
Ingekomen/gepubliceerd 04-09-2015 12:22:41
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 15 december 2015 14:00
Besluit:

De raad stemt in met het voorstel.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 27 oktober 2015 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit dit stuk samen met de nieuwe behandelvoorstellen inzake het meerjarenperspectief van de Veiligheidsregio te bespreken in november in de commissie bestuur en middelen. Hierbij wordt toegevoegd dat de commissie graag kennis wil nemen van de midden en hoge scenario's die het algemeen bestuur heeft afgewezen en de argumentatie waarom deze zijn afgewezen.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 22 september 2015 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit dit stuk te besprek in de adviescommissie van 27 oktober 2015. De politieke vraag hierbij luidt: tot hoever mogen de bezuinigingen de realisatie van de brandweernormen raken? De commissie wil vooraf geïnformeerd worden over de diverse brandweernormen. Daarnaast wil de commissie weten of de bezuiniging op de brandweer al is ingeboekt in onze begroting? En zo ja, hoe hiermee wordt omgegaan?