Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1552081

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1552081

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1552081
Onderwerp Toetreding Coöperatie Parkeerservice U.A.
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 15-10-2015 11:08:56
Onderwerp Toetreding Coöperatie Parkeerservice U.A.
Programma Verkeer en vervoer
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 17 - Parkeren en parkeergarages
Vergadersectie Stukken ter bespreking
Portefeuille houder Linden, Rik van der (H.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 0787704976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar J.W.H. Smits, tel.no. 770 4183
Datum B&W Besluit 25-08-2015
Gerelateerde zaak 1461710
Agendacommissie 22-09-2015
Termijn agenda Presentatie directeur
Adviescommissie 27-10-2015
Raad 15-12-2015
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

De druk op onze parkeerorganisatie is de laatste jaren sterk toegenomen. De parkeervoorzieningen zijn sterk gegroeid. Er zijn nieuwe garages toegevoegd en het gebied met betaald (straat)parkeren is groter geworden. Tegelijk zien we in de markt nieuwe technologieën (digitalisering) komen, die ervoor zorgen dat we kritisch moeten kijken naar onze eigen werkwijze en inzet van producten en menskracht. Deze ontwikkelingen hebben ons college gebracht tot een herbezinning op de organisatie van de parkeerketen. Op 31 maart 2015 hebben we besloten de kracht van de parkeerorganisatie te versterken en de bestaande kwetsbaarheid te verkleinen. We hebben besloten de krachten intern te bundelen door voor maximaal 2 jaar een tijdelijke parkeerorganisatie in te richten waarin de parkeertaken van Stadsontwikkeling, Stadsbeheer en Toezicht zijn samengevoegd. Tegelijk hebben we opdracht gegeven om voor de aanpak van nieuwe opgaven pro actief de samenwerking te vinden met andere gemeenten met vergelijkbare parkeeropgaven. De ontwikkelingen op het gebied van digitalisering, mobiel parkeren en kentekenparkeren nopen ons tot meer samenwerking en onze eigen dienstverlening kritisch tegen het licht te houden. Een integrale aanpak is gewenst.

Gepubliceerd 15-10-2015