Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1552081

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1552081

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1552081
Onderwerp Toetreding Coöperatie Parkeerservice U.A.
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 15-10-2015 11:08:56
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 15 december 2015 14:00
Status Aangenomen
Titel A4 Amendement Coöperatie Parkeerservice U.A.
Indiener(s) Indieners:
Amendementtekst:
Besluit het ontwerp besluit te wijzigen in: 1. Als wens ter kennis aan het college te brengen ten aanzien van het voornemen van het college om toe te treden tot de Coöperatie ParkeerService U.A. dat de gemeenteraad na de bespreking van de toegezegde businesscase een definitief go/no go moment vaststelt.
A4 Amendement Coop. Parkeerservice UA.pdf