Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1551224

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1551224

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1551224
Onderwerp Raadsinformatiebrief over invoering van de wet VPB
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 17-09-2015 13:45:46
Onderwerp Raadsinformatiebrief over invoering van de wet VPB
Programma Algemene Dekkingsmiddelen
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 55 - Bestuur
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Mos, Jasper (J.)
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Aanspreekpunt telefoon 0787704984
Aanspreekpunt e-mail fm.lagerveld@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar B.W. Burger, tel.no. 770 4965
Datum B&W Besluit 25-08-2015
Gerelateerde zaak 1475650
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Op 4 juni 2015 heeft het Rijk de Wet op de vennootschapsbelasting (VPB) 1969 gewijzigd. Hierdoor moeten gemeenten vanaf 1 januari 2016 vennootschaps-belasting betalen over de fiscale winst die zij met ondernemingsactiviteiten maken. Het doel van de wetswijziging is om oneerlijke concurrentie tussen privaatrechtelijke- en publiekrechtelijke ondernemingen weg te nemen. Hiermee komt het Rijk tegemoet aan bezwaren van de Europese Commissie. De vennootschapsbelastingplicht heeft budgettaire gevolgen en zorgt voor een toename van de administratieve lasten. De auditcommissie heeft verzocht de raad te informeren over de voorbereidingen van de Gemeente op deze wetswijziging. Onderstaand schetsen wij kort welk proces wij tot nu toe hebben doorlopen en gaan we in op het vervolgtraject.

Gepubliceerd 17-09-2015