Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1551187

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1551187

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1551187
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Instellingsbesluit markten en motie M7 Dordrecht een transparante en aantrekkelijke stad voor marktondernemers
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 28-08-2015 13:06:53
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Instellingsbesluit markten en motie M7 Dordrecht een transparante en aantrekkelijke stad voor marktondernemers
Programma Economie, Sport en Cultuur
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 167 - Markt
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Mos, Jasper (J.)
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Aanspreekpunt telefoon 0787704984
Aanspreekpunt e-mail fm.lagerveld@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar C.Bruggeling / A.S. Wolt-Meijer tel.no. 770 4707 / 4311
Datum B&W Besluit 25-08-2015
Gerelateerde zaak 1375474
Agendacommissie 31 augustus 2015
Adviescommissie 15 september 2015
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

De gemeenteraad heeft op 16 december 2014 bij de vaststelling van de marktverordening (RIS 1375888) de motie "Dordrecht een transparante en aantrekkelijke stad voor marktondernemers" unaniem aangenomen. We informeren u met deze raadsinformatiebrief graag over de opvolging die we aan deze motie hebben gegeven. U heeft in de motie gevraagd de regels voor vervanging duidelijker te maken, het mogelijk te maken om de markt op een andere dag te organiseren en de toetredingskansen van nieuwe ondernemers te onderzoeken. We gaan de vergunningvoorschriften verduidelijken op het punt van vervanging. Het college heeft op 25 augustus 2015 een nieuw instellingsbesluit (bijlage 2) voor de markten genomen, onder intrekking van het instellingsbesluit van 28 oktober 2014. Deze aanpassing maakt het mogelijk dat de reguliere marktdag naar een andere dag verplaatst kan worden. Tot slot wordt in deze brief een toelichting gegeven op de kansen voor nieuwe startende jonge ondernemers op de Dordtse markten.

Gepubliceerd 28-08-2015