Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1551187

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1551187

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1551187
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Instellingsbesluit markten en motie M7 Dordrecht een transparante en aantrekkelijke stad voor marktondernemers
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 28-08-2015 13:06:53
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 10 november 2015 14:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 27 oktober 2015 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

BvD geeft aan dat de vraag destijds was waarom niet volledig invulling was gegeven aan de motie. De portefeuillehouder heeft eerder toegezegd dat de motie volledig zal worden ingevuld. Door de ChristenUnie/SGP wordt aangegeven dat conform het instellingsbesluit het verplaatsen van de markt naar een andere dag nooit mag betekenen dat de markt verplaatst wordt naar een zondag. De commissie adviseert de gemeenteraad om deze raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 15 september 2015 19:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit dit stuk op een nader bepalen datum opnieuw te agenderen.

Vergadering - Bestuur en Middelen/Agendagedeelte - maandag 31 augustus 2015 18:00 - Adviescommissie
Besluit:

De fractie BvD wil dit stuk bespreken in een commissievergadering. De CU/SGP ondersteunt dit. De politieke vraag luidt: waarom heeft het college geen invulling gegeven aan de motie.