Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1551159

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1551159

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1551159
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Vaststelling wijzigingsplan Polder Stededijk
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 27-08-2015 15:18:04
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Vaststelling wijzigingsplan Polder Stededijk
Programma Ruimtelijke Ordening en Wonen
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 0787704976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar C.G. van Rijk, tel.no. 770 4902
Datum B&W Besluit 25-08-2015
Gerelateerde zaak 1467114
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Uw raad heeft op 12 februari 2013 het bestemmingsplan "Nieuwe Sliedrechtse Biesbosch" vastgesteld. Hierin is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor natuurontwikkeling en recreatief medegebruik in Polder Stededijk. Op 25 augustus 2015 hebben wij het wijzigingsplan "Polder Stededijk" vastgesteld. Hiermee kan het inrichtingsplan voor deze polder worden uitgevoerd.

Gepubliceerd 27-08-2015