Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1551153

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1551153

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1551153
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Aanpak leegstand Binnenstad
Aanspreekpunt M.J. Geerts
Ingekomen/gepubliceerd 17-09-2015 13:45:46
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Aanpak leegstand Binnenstad
Programma Economie, Sport en Cultuur
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 142 - Binnenstad
Vergadersectie Stukken ter bespreking
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt M.J. Geerts
Aanspreekpunt telefoon 0787704862
Aanspreekpunt e-mail MJ.Geerts@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar N.J. de Wit, tel.no. 770 4853
Datum B&W Besluit 25-08-2015
Gerelateerde zaak 1468495
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

In de afgelopen jaren heeft Dordrecht volop geïnvesteerd in de ontwikkeling van de binnenstad. Deze inzet heeft geleid tot sterke verbetering van de concurrentiepositie van de Dordtse binnenstad. Tegelijkertijd heeft de binnenstad, in specifieke delen waaronder de Voorstraat Midden, te maken een toenemende leegstandsontwikkeling en daarmee gepaard gaande verpaupering. Ondanks dat het hier voornamelijk een marktprobleem betreft (als gevolg van verandering van het winkellandschap) heeft het wel negatieve maatschappelijke effecten voor de directe omgeving en daarmee ook voor de beleving en het imago van de binnenstad als geheel. Tegen deze achtergrond heeft ons college besloten om vanuit het Programma Levendige Binnenstad te komen tot gerichte aanpak en hiervoor extra middelen uit trekken. Daarbij wordt ingezet op een zogenaamde zoet/zuur aanpak, bestaande uit zowel aanschrijving van de eigenaren van verwaarloosde of verpauperde panden en tegelijkertijd het beschikbaar stellen van stimuleringsmaatregelen. Om een zo effectief mogelijke inzet van onze middelen te bewerkstelligen wordt daarbij de focus gelegd op het een bepekt aantal straten in het kernwinkelgebied, waaronder de Voorstraat Midden.

Gepubliceerd 17-09-2015