Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1551153

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1551153

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1551153
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Aanpak leegstand Binnenstad
Aanspreekpunt M.J. Geerts
Ingekomen/gepubliceerd 17-09-2015 13:45:46
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 15 december 2015 14:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan. De fractie van D66 legt een stemverklaring af. 

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 24 november 2015 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

Het gesprek in de commissie richt zich op de vraag of de voorgestelde aanpak wel vernieuwd is. De visie op de aanpak van leegstand ontbreekt. Daarnaast vraagt de commissie zich af of dit geen raadsvoorstel dient te zijn. De portefeuillehouder geeft aan dat de middelen eerder beschikbaar zijn gesteld aan het programma levendige binnenstad. Toch verwijst de tekst van de raadsinformatiebrief naar een eerder voorstel over de aanpak van leegstand. Aangezien onduidelijk is of dit een raads- of collegebevoegdheid is, besluit de commissie de raadsinformatiebrief als bespreekpunt te agenderen. Vanuit de fractie D'66 zullen vragen naar de portefeuillehouder worden gestuurd. Afhankelijk van de beantwoording kan het stuk bij vaststelling van de agenda voor de raad van 15 december alsnog als hamerstuk worden afgehandeld.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 22 september 2015 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit deze raadsinformatiebrief te bespreken in de adviescommissie. Politieke vraag hierbij luidt: kunnen de we aanpak verbreden en zo een groter succes te behalen. De aanpak wordt nu als beperkt ervaren. Daarnaast wil de commissie graag weten welke alternatieven zijn afgevallen.