Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1551137

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1551137

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1551137
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 2e herziening Reeland
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 26-08-2015 16:47:27
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen bestemmingsplan 2e herziening Reeland Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Vaststellen bestemmingsplan 2e herziening Reeland Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Ontwerpbesluit vaststellen bestemmingsplan 2e herziening Reeland Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype toelichting.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype regels.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype verbeelding.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype B&W besluit 1464925 B&W besluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 1479906 Raadsbesluit