Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1551137

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1551137

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1551137
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 2e herziening Reeland
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 26-08-2015 16:47:27
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 8 september 2015 20:00
Besluit:

De raad stemtĀ in met het voorstel. De heer Veldman legt namens de fractie ChristenUnie/SGP een stemverklaring af. Hij geeft aan dat zijn fractie akkoord is met deze herziening, maar wel van mening is dat de evenementenregeling als zodanig onduidelijk blijft op het punt dat evenementen ook op meerdere avonden plaatsvinden. Hij verzoekt het college om de regeling op dit punt te verduidelijken.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving/Agendagedeelte - maandag 31 augustus 2015 18:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit dit raadsvoorstel als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 8 september.