Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1551137

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1551137

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1551137
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 2e herziening Reeland
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 26-08-2015 16:47:27
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 2e herziening Reeland
Programma Ruimtelijke Ordening en Wonen
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 078 770 976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar J. Hoogwerf tel.no. 078 770 4900
Datum B&W Besluit 25-08-2015
Gerelateerde zaak 1464925
Agendacommissie 31-08-2015
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Het ontwerpbestemmingsplan is opgesteld om te voldoen aan de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 11 maart 2015 naar aanleiding van ingestelde beroepen tegen het bestemmingsplan "Reeland". Uw raad wordt verzocht het bestemmingsplan "2e herziening Reeland" vast te stellen.

Gepubliceerd 26-08-2015