Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1551080

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1551080

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1551080
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 2e herziening Dordtse Kil locatie Drechtwerk
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 27-08-2015 09:49:11
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 2e herziening Dordtse Kil locatie Drechtwerk
Programma Ruimtelijke Ordening en Wonen
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar C. van Rijk / J. Hoogwerf, tel.no. 078 770 4902 / 4900
Datum B&W Besluit 25-08-2015
Gerelateerde zaak 1472480
Agendacommissie 31-08-2015
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

In het kader van de toekomstige ontwikkelingen op de locatie Drechtwerk op de hoek Rijksstraatweg/Kamerlingh Onnesweg, waaronder de verkoop van een gedeelte van het terrein aan het naastgelegen bedrijf B&S, is een bestemmingsplanherziening opgesteld om de bouwhoogte in de zogenaamde 1e fase te kunnen verhogen tot 24 meter. Uw raad wordt verzocht het bestemmingsplan "2e herziening Dordtse Kil, locatie Drechtwerk" vast te stellen.

Gepubliceerd 27-08-2015