Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1551080

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1551080

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1551080
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 2e herziening Dordtse Kil locatie Drechtwerk
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 27-08-2015 09:49:11
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen bestemmingsplan 2e herziening Dordtse Kil locatie Drechtwerk Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Vaststellen bestemmingsplan 2e herziening Dordtse Kil locatie Drechtwerk Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype vaststelling RAADsbesluit.doc Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Toelichting Vaststellen bestemmingsplan 2e herziening Dordtse Kil locatie Drechtwerk.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype Regels Vaststellen bestemmingsplan 2e herziening Dordtse Kil locatie Drechtwerk.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype Verbeelding Vaststellen bestemmingsplan 2e herziening Dordtse Kil locatie Drechtwerk.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype B&W besluit 1472480 B&W besluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 1479849 Raadsbesluit