Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1551080

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1551080

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1551080
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 2e herziening Dordtse Kil locatie Drechtwerk
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 27-08-2015 09:49:11
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 8 september 2015 20:00
Besluit:

De raad stemtĀ in met het voorstel.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving/Agendagedeelte - maandag 31 augustus 2015 18:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit dit raadsvoorstel als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 8 september.