Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1551067

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1551067

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1551067
Onderwerp Deelnemen aan het burgerparticipatieproject Hart voor Zuid-Holland Zuid
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 17-09-2015 13:45:47
Onderwerp Deelnemen aan het burgerparticipatieproject Hart voor Zuid-Holland Zuid
Programma Zorg en Ondersteuning
Pijler Sociale Leefomgeving
Onderwerplijstnr 124 - Gezondheid en gezondheidszorg
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Lambrechts, Karin (C.M.L.)
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4983
Aanspreekpunt e-mail S.Vooren@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar S. Aleksic, tel. 078 770 4800
Datum B&W Besluit 25-08-2015
Gerelateerde zaak 1475636
Agendacommissie 22-09-2015
Termijn agenda Icm dossier 1556972
Adviescommissie 13-10-2015
Raad 15-12-2015
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Op 5 februari 2015 heeft het algemeen bestuur (AB) van de GR DG&J ZHZ de pilot Hart voor Zuid-Holland Zuid geëvalueerd. In deze vergadering heeft het AB aangegeven bereid te zijn dit project structureel en regionaal te borgen. Echter de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Zuid-Holland Zuid mag deze taak verrichten alleen als de deelnemende gemeenten er formeel mee instemmen. Daarnaast dienen de gemeenten financiële middelen voor dit project beschikbaar te stellen. Het project wordt in de periode 2016-2018 uitgevoerd door de RAV ZHZ en kost de gemeente Dordrecht in totaal € 68.915,-. Het college stelt aan de raad voor in de jaren 2016, 2017 en 2018 deel te nemen aan dit project en dit te bekostigen uit de totale begroting van de GR DG&J ZHZ. Hierbij wordt het principe 'nieuw voor oud beleid' gehanteerd.

Gepubliceerd 17-09-2015