Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1551067

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1551067

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1551067
Onderwerp Deelnemen aan het burgerparticipatieproject Hart voor Zuid-Holland Zuid
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 17-09-2015 13:45:47
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 15 december 2015 14:00
Besluit:

De raad stemt in met het voorstel. De fractie CDA legt een stemverklaring af.

Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 17 november 2015 20:15 - Adviescommissie
Besluit:

Stuk is niet op tijd aangeleverd, excuus daarvoor van de wethouder. Besloten wordt het stuk alsnog te bespreken.  

Meerderheid van de commissie stelt voor het originele stuk te hameren tijdens de middagraad van 15 december 2015. Alleen de SP geeft aan hier niet in mee te gaan. Verder zegt de wethouder toe voor het eind van het eerste kwartaal 2016 met een evaluatie naar de raad te komen van de projecten die vanuit DG&J in Dordrecht zijn uitgevoerd.

Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 13 oktober 2015 20:15 - Adviescommissie
Besluit:

Het stuk wordt aangehouden in afwachting van een notitie waar expliciet wordt aangegeven waarop bezuinigd is om dit nieuwe beleid mogelijk te maken. Daarnaast wenst de commissie ook een overzicht van alternatieve vormen van bekostiging. Daar het besluit voor het eind van dit jaar genomen dient te worden zal deze notitie zo spoedig mogelijk geleverd worden.


27-10-2015: De heer van Verk merkt op dat het besluit zoals geformuleerd onder agendapunt 6 te vrijblijvend is geformuleerd. Volgens hem heeft de wethouder toegezegd dat ze alternatieve financieringsopties zal voorleggen. Met inachtneming van deze opmerking wordt de besluitenlijst gewijzigd vastgesteld.

Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 22 september 2015 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit dit stuk samen met het raadsvoorstel Instemmen met Regionale nota gezondheidsbeleid 2016-2019 te agenderen voor de commissie van 13 oktober 2015.